Article 5113

Title of the article

ON THE ISSUE OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT FORECAST IN MODERN RUSSIA 

Authors

Puzentsova Yuliya Andreevna, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), juli-jurist@rambler.ru

Index UDK

331.108

Abstract

The paper analyzes the problems and constraints of civil society development in contemporary Russia, forms of interaction between institutions of the modern Russian state and the emerging civil society institutions, and perspectives of solving these problems.

Key words

civil society, social processes, political processes, public institutions, political culture, political consciousness, civic spirit, civic culture, social associations, forecasts, development.

Download PDF
References

1. Dzyaloshinskiy, I. M. Grazhdanskoe obshchestvo v Rossii: nastoyashchee smutno, budushchee tumanno / I.M. Dzyaloshinskiy // Analitika. – 2009. – № 2. – S. 3–19.
2. Ryabev, V. V. Grazhdanskoe obshchestvo sovremennoy Rossii: problemy i perspektivy stanovleniya / V.V.Ryabev // Vestnik MGTU. – 2010. – T. 13, № 2. – S. 439–445.
3. Medvedev, D. A. Rossiya, vpered! / D. A. Medvedev. – URL: www.kremlin.ru
4. Gadzhiev, K. S. Kontseptsiya grazhdanskogo obshchestva: ideynye istoki i osnovnye vekhi formirovaniya / K.S. Gadzhiev // Voprosy filosofii. – 1991. – № 7. – S. 30.
5. Reznik, Yu. M. Grazhdanskoe obshchestvo kak fenomen tsivilizatsii. Ch. II. Teoretiko- metodologicheskie aspekty issledovaniya / Yu. M. Reznik. – M. : Soyuz, 1998. – 233 s.
6. Chevozerova, G. V. Sredstva massovoy informatsii kak faktor formirovaniya grazhdanskogo obshchestva v Rossii : dis. … kand. polit. nauk: 23.00.02 / Chevozerova G. V. – M., 2007. – 180 s.
7. Shushpanova, I. S. Grazhdanskoe obshchestvo v sotsiologicheskom izmerenii / I. S. Shushpanova // Sotsiologicheskie issledovaniya. – 2008. – № 11. – S. 59–60.
8. Pshizova, S. N. Ot «grazhdanskogo obshchestva» k «soobshchestvu potrebiteley»: politicheskiy kons'yumerizm v sravnitel'noy perspektive / S.N. Pshizova // Politicheskie issledovaniya. – 2009. – № 2. – S.39.
9. Putin, V. V. Publikatsii programmnykh statey. – URL: www.ria.ru
10. Kravchenko, I. Kontseptsiya grazhdanskogo obshchestva v filosofskom razvitii /I. Kravchenko // Politicheskie issledovaniya. – 1999. – № 5. – S. 120–129.

 

Дата создания: 23.09.2014 15:48
Дата обновления: 24.09.2014 10:49